Подвижен дървен стелаж за играчки

499.90 лв.

Описание

Подвижен стелаж на колелца, за съхранение на различни видове играчки и/или материали за обучение. Особено подходящ за детски градини и центрове, където след приключване на заниманията е нужно бързо всички използвани играчки да се приберат по местата си. Включването на децата в процеса на подреждане, само може да подпомогне тяхното личностно израстване и придобиване на полезни навици.